درخواست آموزش

رزرو مشاوره

فرم کاریابی

کسب و کار بدون مجوز
گسترش شبکه نمایندگی ها
محصول ما مشتری داره ولی تولید لنگ می زنه
ایجاد کسب و کار یا پیوستن به رقیب

آخرین مقالات و دیدگاههای من

در این بخش هر هفته چند مطلب جدید ارائه خواهم کرد و شما را با جدیدترین ایده‌ها ، استراتژی ها و ترفند‌های مدیریت کسب و کار، توسعه بازار، برندسازی، کارآفرینی و پیشبرد فروش آشنا می‌کنم. برای تبادل نظر در موضوعات اختصاصی، مراتب را از طریق فرم پیشنهادات با من در میان بگذارید

آموزش های بیشتری در انتظار شماست

سال سابقه
0
پروژه مشاوره
0
تدریس و سخنرانی
0
خدمت متفاوت
0

برخی سازمان های تحول پذیر