زمینه های همکاری

از آنجاییکه زمینه های همکاری متعددی بین من و شما وجود دارد ، لطفا با تکمیل این فرم و ارسال رزومه خویش،‌ وضعیت همکاری خود را ثبت و رزرو نمایید. همکارانم پس از مطالعه فرم ارسالی، با شما تماس خواهند گرفت.