برندسازی

برند شدن و برند ماندن ، مسئله اینست؟

سخن گفتن در زمینه برند بی پایان و تمام ناشدنی است ، اما پذیرش قواعد بازی و ماندن در میدان ، شرط آغاز است. برند ، موجودی زنده و دارای علائم حیاتی است تا زمانی که آبیاری و رسیدگی شود. به لحظه ای که آرمان ها را فراموش کردید ، در مسیر انحلال و نابودی برند گام برداشته اید. بنابراین اگر در کوچه برندسازی قدم گذاشتید ، قوانین آن را نیز بپذیرد و مراقب نشانی های متوهم و سراب های دست نیافتنی باشید که برند را به زمین می کوبد.

برند شوید چون لیاقت و شایستگی تان را اول به خودتان و بعد از به جامعه ، ثابت کرده اید و برای شهرت،‌ خوشنامی، معروفیت، اعتبارآفرینی آن گام بردارید.

مقداد صرامی شما را به چالش برند شدن و برند ماندن ، دعوت می کند و کنار شماست:

برند شخصی

دوران حکومت برندهای شخصی بر بازار ، مدتی است آغاز گردیده است و هر انسان لایق ، شایستگی تبدیل شدن به یک هویت حرفه ای دارد. برندسازی شخصی ، بر هیچکس عیب نیست بشرط حرف نو.

برند شو چون حرفی نو داری و جامعه به وجود شناسنامه ای برند فردی تو نیازمند است. برند شخصی ، توهم و شوآف نیست بلکه عملگرایی با رعایت اخلاق حرفه ای می باشد. اصول و مبانی برندسازی شخصی را به تو تقدیم خواهیم کرد تا نشانی صحیح انسان متعالی را فراموش نکنی.

برند تجاری

همه کسب و کارها ، دارای نماد و نمود هستند ، زیرا می خواهند رقابت پایدار کنند. بنابراین اقدام به برندسازی سازمان ، نام تجاری و محصولات خود می نمایند تا از حقوق قانونی و صنفی خود، پاسداری نمایند.

برند ، سرمایه ناملموس شماست که قدر آن را نمی دانی و شاید بیشتر از اینکه به اصل آن بپردازی ، درگیر هویت بصری شده ای که البته همه چیز نیست و مسیر زیادی برای برندینگ داری.

قواعد برندسازی در حوزه تجاری ، برای هر بازاری مختص خود می باشد ، بازار شما هم آداب و مقررات ویژه خود را دارد. بنابراین با کپی کاری کورکورانه و تقلید نمی توان بر فراز بازار ، پرواز کرد. برند شما ، یک هویت انحصاری مختص خویش در این گیتی دارد.

برند جغرافیایی

به قول سهراب سپهری ، پشت دریاها شهری است که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است.

محله ، شهرک ، روستا ، شهر تو هم ارزش برندسازی دارد. یکی از رشته های برندینگ ، برندسازی مکان (جغرافیایی) می باشد. براین اساس هر منطقه گردشگری ، پروژه عمرانی ، صنایع دستی ، هنرها و توانمندی های جمعی ، ارزش برندسازی دارد. در قبال سرزمین مادری خویش بی تفاوت نباش تا فرزندان این میهن هم رشد کنند.

به شوراها ، شهرداری ها و دهیاری ها ، توصیه می کنیم بعنوان متولی شهر یا روستای خویش در این مسیر گام بردارند و در مسیر سهم خواهی و جایگاه سازی منطقه خویش در عرصه های محلی ، استانی ، ملی و بین المللی گام بر دارند. مطمئنا زمینه جذب سرمایه گذار، توریست فراهم خواهد شد و اهالی شهر و روستا به سکونت در این نقطه جغرافیایی ، افتخار می نمایند و احساس سرافرازی دارند.

برند اجتماعی

همه موسسات اجتماعی ، اتحادیه ها ، سندیکاها ، کانون ها ، مجامع صنفی ،‌ خیریه ها ، سازمان های مردم نهاد و همه تشکیلات اجتماعی که ریشه در فعالیت گروهی جامعه دارند ، توصیه به برندسازی می شوند تا در بازاریابی اجتماعی بتوانند از حقوق اجتماعی خویش در قبال حاکمیت ، دفاع نمایند و همه اعضا و ذینفعان خویش را نیز بهره مند سازند.

یک برند اجتماعی فراگیر ، در ماموریت ها و رسالت های نهادینه شده خویش نیز توفیق اجتماعی دارد ،‌ زیرا حامیان و متولیان را نیز با خود همراه نموده است. بنابراین برندسازی در حوزه اجتماعی ، یک اصل برای تحکیم جایگاه و موقعیت سازمان اجتماعی شماست و دلیلی برای بالندگی.

مسئولیت های اجتماعی برند

لطفا بی تفاوت نباشید!

مسئولیت پذیری در عرصه های اجتماعی و حرفه ای گری ، ریشه قدیمی در فرهنگ و تمدن ما دارد. کما اینکه مسئولیتهای اجتماعی ، به نوبه خود بعنوان یک استاندارد جهانی پذیرفته شده است. براساس این قانون همه برندها و شرکتها در قبال اتفاقات پیرامون جامعه خویش ، تعهد اجتماعی دارند. ما به شما راهکارهایی می دهیم تا ضمن ایجاد شهرت برند ، به دغدغه های اجتماعی خویش ، پاسخ شایسته دهید. دهها زمینه مسئولیت پذیری برای کسب و کارها وجود دارد که بایستی در پاسخ آن چالش ، اقدام به نقش آفرینی نمایند و بعنوان یک شهروند جهانی ، مسئولانه تر کار و زندگی کنند.