کمپین

پس از هدفگذاری ، تعیین استراتژی و سیستم سازی سازمان ، حالا نوبت به اجرای برنامه های عملیاتی هدفمند و متمرکزی می باشد که منابع و ابزارهای سازمان برای دستیابی به مرزهای تعیین شده ، تجهیز و عملیاتی می گردد.

کمپین ها ، برای تاثیرگذاری بیشتر بر بازار هدف ، بکارگرفته می شود تا بدلیل سینرژی حاصل شده ، بیشترین نفوذ و کارایی را بر جامعه گذارد.

پویش ها ، معمولا در جهش ها ، بحران ها و چالش ها مدنظر مدیران قرار می گیرد تا بهانه ای باشد برای شدت بخشی و گردآوری یکجای انرژی ها و پتانسیلهای سازمانی.

عوامل مهمی مبنای طراحی و اجرای کمپین ها می باشد از جمله اهداف ، استراتژی ، عمر کسب و کار ، وضعیت رقابتی ، منابع سازمان ، رسانه ها ، سهم بازار ، موضوع هدف کمپین ، پیام خلاقانه، دوره زمانی اجرای کمپین، سبک زندگی بازار هدف، انتظارات ذینفعان، محدودیتها و سایر ملاحظات.

قبل ، حین و پس از اجرای کمپین ، نیاز مبرم به مطالعه ، تحقیق ، ارزیابی و سنجش اثربخشی می باشد تا کیفیت بهتری به مدیریت کمپین صورت پذیرد.

مقداد صرامی با تجربه وسیع در طراحی ، برنامه ریزی ، اجرا و مشاوره برگزاری کمپین های متعددی ، آمادگی دارد شما را مشاوره دهد.

موضوعات کمپین ها

 • راه اندازی کسب و کار
 • برندینگ
 • مارکتینگ
 • جشنواره فروش
 • دیجیتال مارکتینگ
 • شبکه های اجتماعی و موبایلی
 • انگیزشی کارکنان
 • روابط عمومی
 • تبلیغات
 • رسانه
 • محصول جدید
 • مسئولیت اجتماعی
 • چالش ها و بحران های اجتماعی
 • برندسازی شخصی
 • بازآفرینی
 • رویدادها و رخدادها
 • توسعه بازار
 • شبکه نمایندگی ها و عاملیتها
 • آموزش کارکنان
 • ترویج و آموزش همگانی
 • فراخوان
 • سیاسی و مدنی
 • فرهنگی و هنری
 • ورزشی
 • بهداشتی و درمانی
 • علمی و پژوهشی

و دهها موضوع کلیدی دیگر