خدمات

همواره برای عبور از چالش ها و همچنین ادامه مسیر رشد و تعالی ، بایستی به خوبی جوانب و ملاحظات پیرامونمدنظر را تشخیص و پس از تحلیل ،‌ نسبت به حل مسئله اقدام نمود.

مقداد صرامی نیز بر این باور است که در پیشبرد مسائل بایستی به گونه ای حرکت کنیم که مقصد و موضوع به حاشیه نرود ولی درمان ریشه ای و معالجه اساسی بهتر از یک آرام بخش موقت و رفع تکلیف می باشد.

با این وصف ، آنچه که حضورتان ارائه می گردد برآیندی است از۲۰ سال دانش فنی ، تجربه میدانی و مهارت های آزموده شده ای است که به تفکیک نیاز و تقاضای مراجعه کنندگان تقدیم خواهد شد.

استراتژیست و مشاور در ۴ مرحله ،‌ آمادگی دارد تا شما را همراهی نماید.

  • ایجاد و راه اندازی
  • بحران ها و چالش ها
  • تثبیت و رشد
  • توسعه و تعالی

از اینرو خدمات ما به ۵ گروه اصلی تقسیم شده است که هر کدام زیرمجموعه های خودش را دارد.

 

مدیریت کسب و کار

برندسازی

توسعه بازار

پیشبرد فروش

توسعه مشتریان