توسعه بازار

توسعه بازار ، آمیخته ای از اقدامات زیرساخت و عملیات های میدانی برای بدست آوردن سهم بازار است. راهبری مسیر توسعه بازار،‌ چیز ساده ای نیست که با حدس و گمان صورت پذیرد.

کشتی توسعه بازار در اقیانوس متلاطم رقابت ، در پی دریانوردی امن و تضمین شده ای می باشد و برای این مهم ، تلاش های هوشمندانه ای دارد.

حوزه توسعه بازار در کسب و کارهای ایرانی ، آنچنان نهادینه نشده است اما مسیر رشد و پیاده سازی خود را بخوبی طی می نماید. این حوزه را در ساختار سازمانی می توان در قالب یک معاونت زیرمجموعه مستقیم مدیرعامل می توان جانمایی نمود که تلفیقی از واحدهای بازاریابی ، فروش ، پشتیبانی فروش ، خدمات پس از فروش و توسعه محصول را شامل می شود.

ابزارهای متعددی برای تحقق توسعه بازار وجود دارد از جمله : روابط عمومی ، تبلیغات ، رسانه ، رویدادها ، تولید محتوا ، دیجیتال مارکتینگ و دهها تاکتیک و تکنیک کاربردی که متناسب با نیازهای هر کسب و کار ، قابل عرضه می باشد.

ما در خدمات توسعه بازار ، به مجموعه اقدامات زنجیروار و مستمر دست می زنیم تا براساس یک برنامه راهبردی مشخص در یک دوره نسبتا میان مدت به رشدی پایدار و متوازن برسیم. این الگو ، نتیجه سالها تلاش و ممارست مقداد صرامی در مواجه با چالش های برندینگ و مارکتینگ بوده است.

از شناسایی ، تشخیص ، تحلیل ، ارزیابی تا تبیین استراتژی متناسب با منابع و ملاحظات بگیرید تا طراحی سیستم و ایجاد زیرساختها ، ابزارها ، مکانیزم ها و همچنین از گزینش و آموزش منابع انسانی را تصور کنید تا سیاستهای برند ، بازاریابی و فروش و دهها تدبیر نظارتی و کنترلی برای دستیبابی به یک پیکره جاندار بنام سازمان توسعه بازار.

عناصر توسعه بازار

مطالعات بازار | تحقیقات بازاریابی | استراتژي ها | زیرساختها | سرمایه های انسانی | برندینگ | مارکتینگ | فروش | پشتیبانی فروش | خدمات پس از فروش | و چندین عنصر دیگر…