آموزش

آموزش ، ابزار استراتژیک در توسعه کارکنان و تعالی سازمان می باشد. اهمیت پرورش و آموزش بر هیچکس پوشیده نیست به شرطی که از قبل نیازسنجی شده باشد.

تجربه گویی جهت انتقال دانش و بومی کردن مهارت های مرتبط ، بعنوان یک مسئولیت حرفه ای محسوب می گردد. از اینرو به همت مقداد صرامی سلسله کارگاهها و دوره های کاربردی فشرده و کوتاه مدت ، منطبق بر نیازهای علاقه مندان رشد و توسعه ، طراحی گردیده است. وی در تلاش است تجربه ، مهارت و دانش خود در زمینه های کارمندی ، کارآفرینی ، مشاوره و توسعه فردی را در قالب کارگاههای آموزشی کاربردی ارائه نماید تا حداقل وظیفه حرفه ای خویش را در قبال جامعه صورت دهد.

بدلیل افزونی اثربخشی ، این جلسات نوآورانه بصورت اختصاصی با ظرفیت محدود در قالب ۱ یا ۲ جلسه (ویژه مدیران و متخصصین) ارائه می شود و مهمتر اینکه نحوه پیاده کردن سرفصلهای دریافتی برای هر یک از دانش پذیران، مراحل جاری سازی توسط مدرس، راهبری و مدیریت خواهد شد.

بدین جهت ، تقاضای اولیه خود را جهت حضور در هر کدام از موضوعات آموزشی ، ثبت نمایید تا اطلاعات بیشتر و هماهنگی های لازم صورت پذیرد.

با این وصف ، چنانچه به عناوین دیگری (خارج از این لیست) نیاز دارین ، مراتب را جهت طراحی کارگاه اختصاصی مطرح نمایید.

شیوه های آموزش

  • کارگاه های آموزشی گروهی (کارشناسان و مدیران)
  • آموزش های مدیریتی ویژه
  • آموزش های اختصاصی VIP

موضوعات آموزشی

مدیریت کسب و کار

برندسازی

مارکتینگ

فروش

خدمات مشتریان

  • ثبت نام در کارگاههای آموزش مقداد صرامی

  • Accepted file types: pdf, Max. file size: 20 MB.
  • چالش شما چیست؟