پایش و تحلیل

یکی از مهمترین ابزارهای مدیریتی ، پایش و تحلیل رقابتی بازار می باشد. بر اثر مطالعه ، تحقیق ،‌ بررسی،‌ اندازه گیری و تحلیل مقایسه ای است که می توان به قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری رسید.

به مدیران توصیه می شود فعالیت تحقیقات بازار خود را تا هنگامی برون سپاری کنند که واحد مارکتینگ را در کسب و کار خود راه اندازی نکرده اند. پس از راه اندازی واحد مارکتینگ ، عملا یکی از وظایف ساختاری آن ،‌ مطالعات بازاریابی می باشد.

واحد بازاریابی جهت گردآوری، تحلیل و گزارش اطلاعات بایستی متخصص شده و در استفاده از تکنیک های تحقیقاتی پیچیده و پیشرفته می توانند این کار را در حداقل زمان ممکن و با کیفیت مناسب انجام داد. بنابراین اطلاعات لازم برای تصمیم گیری مدیران را در دوره زمان شایسته فراهم می آورد.

بدلیل تغییرات زودهنگام در قواعد بازار و جامعه ایران و بی ثبات بودن شرایط ، مشاور توصیه به پایش و تحلیل های فورس ماژور دارد تا در سریع ترین زمان و با کمترین هزینه بتوانید از نتایج تحلیلی پایش استفاده نمایید و اقدام به تصمیم گیری فوری نمایید.

مقداد صرامی آمادگی دارد ، سازمان ها را در راه اندازی واحد مارکتینگ و تحقیقات بازار ، همراهی نماید و دانش موردنظر را بومی نماید.

  • مطالعات بازار
  • تحقیقات بازاریابی
  • تحلیل استراتژیک مطالعات و تحقیقات

خدمات پایش و تحلیل

ارزیابی رفتار و سبک زندگی مصرف کنندگان درباره سازمان، محصولات ، بازار و برند

سنجش اثربخشی تبلیغات و رسانه ها

ارزیابی رضایتمندی مشتریان و کارکنان و ساير ذينفعان

بررسی سهم بازار و رتبه برند

ارزیابی جایگاه برند

ارزیابی ورود به كسب و كارهای نوپا

ورود محصول جديد

عارضه یابی رفتار برند یا سازمان

بررسی روال کارها، برنامه ها و گردش فرآیندها

بررسی تصور ذهنی مخاطب یا مشتریان از سازمان یا برند

شناسايي روند هزينه تبليغات يك برند در مقايسه با هزينه تبليغات رقبا

تعیین مخاطب بازار هدف

تحلیل شرایط کنونی بازار محصول و رقبای آن

تعیین شرایط نفوذ به بازار

شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات و مزیت های رقابتی

تحلیل موضوع، مسائل و رویدادها

تحلیل نظرسنجی و پایش ها

تحلیل نمونه گیری ها