تله خطرناک انباشت و رسوب اطلاعات

انباشت-اطلاعات

یکی از ویژگی های جامعه امروز که ناشی از ارتباطات گسترده و پیچیده است فراوانی دانستنی ها ، تنوع اطلاعات و دسترسی آسان به رسانه ها است. این خصوصیت تا جایی فایده بخش خواهد بود که مانع پیشرفت نشود.

مهارت بکارگیری این اطلاعات ، مستلزم طبقه بندی و بخش بندی با قابلیت دسترسی آسان می باشد. چنانچه غیر از این شیوه صورت پذیرد ، با پدیده انباشت و رسوب اطلاعات مواجه خواهیم بود.

یکی از معضلات این روزهای کارشناسان و مدیران فعال ، تله خطرناک انباشت و رسوب اطلاعات محسوب می گردد. به این مفهوم که حجم فراوانی از اطلاعات مکتوب و آنلاین در فرمت های مختلف وجود دارد که به دلیل گوناگونی و تعدد آن ، شاید فرصت مناسب برای مطالعه و بهره برداری آن فراهم نگردد.

تصور کنید آبرفت هایی که در بستر رودخانه رسوب کرده است و قدرت حرکت و جریان آب رسانی را مختل و راکد می نماید. اگر ته نشینی اطلاعات ، کنترل و روزآمد نشود ، نتیجه ای جز انسداد، بایگانی بیهوده و روزمرگی ندارد.

لایروبی منطقی اطلاعات اضافی ، منجر به چابک سازی مسیر حرکت آب و نیز تسهیل گری در استفاده از سطح رودخانه برای کشتیرانی یا قایقرانی خواهد شد.

یکی دیگر از ویژگی های این دوران، این است که سرعت ورود اطلاعات ، چندین برابر از میزان خروجی و بکارگیری اطلاعات می باشد تا جایی که مجبور می شوید علیرغم علاقه شخصی ، بخشی از گروه اطلاعات مورد نظر را نادیده بگیرید تا در اقیانوس قرمز اطلاعات ، نابود نشوید.

به نظر می رسد مدیریت زمان و اولویت بندی بررسی و خوانش اطلاعات طبقه بندی شده ، راهکار بعدی برای فرار از دام غرق در اطلاعات بی نهایت می باشد.

بکارگیری تکنیک های مدیریت زمان ، باعث مفید شدن ساعات مطالعاتی شما خواهد شد. به طور نمونه می توان به مقوله هایی نظیر : تفویض اختیار ، برون سپاری ، ارجاع ، عبور از ترس تصمیم گیری ، پرهیز از کمال طلبی و وسواس ذهنی ، فرار از اهمال کاری ، قدرت حل مساله ، هنر نه گفتن و دهها توصیه دیگر وجود دارد که به ما قدرت برنامه ریزی و کنترل اسب سرکش زمان ، خواهد شد و میوه های بهره وری اطلاعات را خواهیم چشید.

با عبور از گیت های طبقه بندی اطلاعات و مدیریت زمان ، نوبت به پیاده سازی اطلاعات علمی و تبدیل شده به فرمت کاربردی و بومی می باشد که مهارت و تخصص خودش را می طلبد.

قطعا بدون حضور مشاور در قالب سرویس های منتورینگ و یا کوچینگ ، نمی توان اطلاعات را بصورت صحیح و اثربخش در سازمان ، جاری سازی نمود.

برای استفاده مفید و سودمند از وجود مشاور برای روان سازی اطلاعات در محیط سازمان و یا برای شخصی سازی برای برند فردی ، بایستی قوانین دست و پا گیر و بروکراتیک را کاهش دهید تا بتوانید در عین آمیختگی با یکپارچگی اطلاعات به سمت تحول دیجیتال ، گام بردارید.

بنابراین مهارت مدیریت محتوا و شجاعت قدرت عبور از تله انباشت و رسوب اطلاعات را بایستی تبدیل به عادت شخصی و فرهنگ سازمانی نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *