روند مشاوره‌های مقداد صرامی

شرایط جلسات :

  • متقاضیان مشاوره می‌توانند ، مراتب تقاضای خود را از طریق وبسایت، پیام یا تماس، اقدام نمایند.
  • مشاور پس از بررسی اولیه، در صورت موافقت با تشکیل جلسه، فرم مرتبط با موضوع جلسه را برای متقاضی ارسال می نماید.
  • برای بهره‌وری بیشتر از طول مدت جلسه مشاوره، تکمیل فرم توسط متقاضی و ارسال به مشاور (قبل از جلسه) ضرورت دارد.
  • امکان برگزاری جلسات بصورت آنلاین نیز فراهم می باشد.
  • هزینه جلسات، بایستی‌ قبل از هر جلسه، واریز گردد.
  • بدیهی است دستمزد جلسات خارج از دفتر مشاور، با توجه به بُعد مسافت و زمان برگزاری جلسه، مستلزم توافق جداگانه می‌باشد.
  • دستمزد مشاوره ، با توجه به بررسی‌های وی و توافق با کارفرما صورت می پذیرد.

 

◇ مشاوره سرپایی تک جلسه

۱ جلسه مشاوره بمدت ۲ ساعت

 

◇ مشاوره ساعتی (محدود)

۳ جلسه مشاوره (هر جلسه ۲ ساعت)

جمع جلسات بمدت ۶ ساعت

 

◇ مشاوره ساعتی (کوتاه مدت)

۸ جلسه مشاوره (هر جلسه ۲ ساعت)

جمع جلسات بمدت ۱۶ ساعت

 

◇ مشاوره پروژه ای (میان مدت)