مهارت های مقداد صرامی

در قالب:  عارضه یابی، تحلیل، ارائه راهکار، برنامه ریزی، آموزش، مربی گری و نظارت

 1. مطالعات بازار و تحقیقات بازاریابی (مشتریان، کارکنان، مشتریان، عاملیت های فروش و خدمات پس از فروش، رقبا و سایر ذینفعان، رسانه های اثربخش، اندازه گیری سهم بازار و…)
 2. تبیین استراتژی و تدوین برنامه اجرایی برندینگ
 3. تبیین استراتژی و تدوین برنامه اجرایی بازاریابی و فروش
 4. طراحی تاکتیک ها و تکنیک های پیشبرد فروش
 5. طراحی کمپین های بازاریابی و تبلیغات
 6. بخش بندی بازارهای هدف
 7. کشف اقیانوس های آبی بازار
 8. قیمت گذاری محصولات و خدمات
 9. سیاستگذاری توسعه محصولات و خدمات
 10. طراحی یا توسعه ساختار فرنچایزینگ
 11. طراحی یا توسعه خدمات پس از فروش
 12. طراحی یا توسعه سفارشات تولید بدون کارخانه OEM
 13. طراحی یا توسعه پلان توزیع و پخش محصولات
 14. تبیین آیین نامه های همکاری عاملیت های فروش
 15. طراحی جشنواره های فروش
 16. هدف گذاری فروش
 17. مدیریت تجربه مشتریان CEM
 18. سنجش رضایتمندی مشتریان CSM
 19. مدیریت ارتباط با مشتریان CRM
 20. طراحی راهبردهای تکرار خرید مشتریان
 21. طراحی راهبردهای رضایتمندی، وفادارسازی و هوادارسازی مشتریان
 22. راه اندازی یا توسعه واحد توسعه بازار
 23. تبیین آیین نامه های انگیزشی حقوق و دستمزد و شرح شغل کارکنان بازاریابی و فروش بصورت کارکردمحور
 24. طراحی یا توسعه مزیت های رقابتی
 25. طراحی راهبردهای جوینت ونچرینگ
 26. ارائه راهبردهای دیجیتال مارکتینگ
 27. برگزاری اتاق فکر برای ایده پردازی های خلاقانه مرتبط با حوزه های مارکتینگ و برندینگ
 28. راه اندازی یا توسعه واحد روابط عمومی تجاری PR
 29. طراحی و برنامه ریزی رویدادها
 30. طراحی راهبردهای مسئولیت های اجتماعی شرکتی CSR
 31. طراحی پلان مدیریت محصول
 32. طراحی پلان فروش سازمانی صنعتی